سلالم در تبلت لنو برای انتقال فایل به یا از sd card به تبلت یا بالعکس این پیغام میاد

please authorize the sad card root directory

معنیش چیه؟