با چه نرمافزاری و چگونه میشه فایل csv که بینشون نقطه ویرگول هست ساخت مثل زیر


Example of an analogous European CSV/[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] file (where the [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ] is a comma and the value separator is a semicolon):

Year;Make;Model;Length
1997;Ford;E350;2,34
2000;Mercury;Cougar;2,38