با گوشی در گوگل پلی فقط با فیلتر شکن میتونم برنامه دانلود کنم راهکار چیه؟