باسلام بازی نارنیا پلی۲را بازی کردم می خواستم بدونم بازی مشابه هست برای پلی تو مثل نارنیا و شاهزاده کاسپین که بازی کامپیوتری است