باسلام . حدود یک سال است که شاهداز اضافه شدن استوری ها یا به طوری اخبار روز در صفحه اصلی گوگل و کروم هستیم. من علاقه مند تغییر زبان گوشی خود از فارسی به انگلیسی شدم. از زمانی که زبان گوشی خود را تغییر داده ام 《 یافته ها 》ی گوگل هم به موقعیت آمریکا درآمده. چگونه می توانم بدون تغییر زبان یافته ها را به موقعیت ایران برگردم.