سلام. وقتی درخواست پرینت میدم .برگه سفید بیرون می اید.سپس باید دکمه سبز پرینتر را بزنم تا کاغذ چاپ را بدهد. با تشکر