سلام،،من تو بازی home front جایی ک سوار ماشین homvee میشه گیر کردم ی ماشین میاد هرکار میکنم نمیترکه تو یوتیوب دیدم ک وقتی ب اخر میرسه ماشینه کنار ی تانکر می ایسته و تانکر رو نابود میکنه و ماشینه میترکه ولی مال من وقتی میاد ک ب تانکر برسه ماشینه منو از جاده ب داخل اب هل میده،،میدونین چجوری باید برم این مرحله رو؟