من در بتمن مشکلم اینه وقتی میرم علامت سوالارو حل کنم اون علامتا بعضیاشون جاهای هستن که دسترسی ندارم بهش و نمیشه اوکیهشون کرد
من حل میکنم و اون سوال اوکی میشه ولی نمیتونم اون علامتو بردارم چون جایبدی قرار داره مثل روی دیوار