[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]

برخی از کاربران Windows 8/10 ممکن است به سبک جدید منوی start عادت نکنند.

Start Menu 8 می تواند به آنها کمک کند منوی start پیش فرض سیستم خود را تغییر داده و منویstart سبک Win7 را بازگرداند و آیکون شروع را به راحتی تغییر دهید.


[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]


بعد از دانلود برنامه رو نصب و با سریال داخل فایل Text برنامه رو فعال کنید.