قبل عکاسی لنز دوربینتان را تمیز کنید
هنگام عکاسی با موبایل شرایط مناسب را فراهم کنید
زوم نکنید به سوژه نزدیک تر شوید


هنگام عکاسی با موبایل از فلش LED استفاده نکنید
از یک برنامه دوربین کاربردى استفاده کنید
عکس هاى خود را ویرایش کنید
قوانین ترکیب بندی طلایی _ اصول یک سوم
هنگام عکاسی با موبایل از سه پایه استفاده کنید