با سلام . اگر به تصویر پیوست توجه کنید می بینید که تعداد نفرات آنلاین در ساعت حدودا ۱۵:۲۰ ۹۹۶ نفر است. این در صورتی است که بیشترین نفرات آنلاین را حدودا ۴۲۰ نفر در سال ۲۰۱۰ گزارش کرده است .[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]