سلام
روزبخیر
الا دو بار یک اپلکیشن که ساختم میفرستم برای کافه بازار هر دو بار بااین پیام Blocked by Play Protectشدم اگر بخوام این اپلکیشن در صفحه زیر
[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
بفرستم برای بازبینی باید در قسمت
Additional information to support your appeal *
به انگلیسی چی بنویسم آیا دوستان به انگلیسی میتونند برای مطلبی که برای پر کردن این گزینه نیاز به من بدن
باتشکر