سلام به نظرتون بازی ماجراجویی یا مثل جی تی ای با حجم خیلی کم چیا هستند؟