[IMG]https://lh3.googleusercontent.com/*****/nqegKDjZNsoAljk_PhJMlCIgI1FU8xWnj6Or_Mi5QU94ajRgxv ryqvJLTD-1DRNCC9zIlJtrXo6pcA4KfBpOzRxwr3-yIPRvqILn0kv3dRt85g[/IMG]

2- مغرور بودن ما

گوگل مدام در حال به روز رسانی است و قوانین گوگل نیز در حال تغییر است و به همین دلیل در بالا بردن سئو سایت نیز تغییرات سریع و فشرده است به همین دلیل لازم است ما نیز برای سئو پا به پای گوگل دانش خود را به روز رسانی کنیم و این موضوع که تجربه های گذشته ما و دانسته ها و دانش گذشته ما به کار نمی آید را به راحتی نمی‌توانیم قبول کنیم و یکی از دلایل تناقص در گوگل غرور ماست هرچند که این دلیل فنی نیست ولی بسیار مهم است.

3- سوال هایی که باید از خود بپرسیم

لازم است از خود سوال هایی بپرسیم درباره اینکه آیا تکنیک به کار برده من برای
روش های بالا بردن سئو سایت در یک سایت که موفق بوده برای سایت دیگر نیز همین نتیجه را خواهد داشت؟ آیا این تکنیک اگر توسط شخص دیگری انجام شود نیز نتیجه خواهد گرفت؟ آیا تکنیک به کار برده من که اثر منفی داشته در سایت دیگر ممکن است اثر مثبت داشته باشد؟ و آیا تغییر ایجاد شده به دلیل کار الان من بوده و یا کار چند ماه پیش من که الان نتیجه گرفته و یا به خاطر تغییرات قوانین گوگل بوده؟

4- مطالب ترجمه شده

بسیاری از سایت‌ها مطالبی از سایت‌های خارجی را ترجمه و ویرایش می‌کنند که در چنین مواقعی ممکن است سایت دیگری مطلبی متضاد با آن از سایت خارجی دیگری ترجمه کند و این باعث سردرگمی خوانندگان می‌شود و یا ممکن است مطلبی که از سایت خارجی ترجمه و استفاده شده پس از مدتی توسط همان سایت نقض شود و به آن توجه نشود و به دلیل تغییرات بالا بردن سئو سایت
مهرآرا این نیز می تواند یکی از دلایل تناقض در بالا بردن سئو سایت باشد.5- به حقیقت توجه کنیم یا به آموزش ها و راهنمایی های گوگل؟

واقعیت هایی که میبینیم با راهنمایی های گوگل متفاوت است. برای مثال گوگل درباره بک لینک چیزی نگفته و در صورت پرسیدن خواهد گفت از آن استفاده نکنید و درباره بالا بردن سئو سایت صحبت نمی‌کنند و فقط قوانین خود را به شما دیکته می‌کنند.

6-شیوه های قدیمی ما

بیشتر افراد با روش‌های قدیمی خود کار میکنند و به همین دلیل شکست خورده و ناامید می شوند و به این نکته توجه نمی‌کنند که با هوشمندتر شدن گوگل تکنیک های ما نیز هوشمندتر می‌شود و با بی‌اثر شدن تکنیک های قدیمی تکنیک های جدید یا روش‌های جدید برای پیاده سازی تکنیک ها جایگزین می‌شود.
دلایل وجود تناقض‌های زیاد در بالا بردن سئو سایت (قسمت اول)

7-از زاویه دید کلاه سفید نگاه کنیم یا کلاه خاکستری؟

در کلاه خاکستری اولویت با نتیجه است و قوانین و اصول گوگل فدای نتیجه می شود و در کلاه سفید برعکس کلاه خاکستری توجه به اصول و قوانین گوگل است و انجام اصول گوگل برای بالا بردن سئو سایت مهم است و نتیجه را فدای اصول می کند و از افت و پنالتی شدن توسط گوگل ترس دارد. کلاه سفید به عنوان روش بی خطر شناخته شده و در آن باید منتظر رتبه دادن گوگل باشید و استفاده از روش‌های متضاد با گوگل از کلاه خاکستری خارج شده و به کلاه سیاه تبدیل می‌شود که ریسک زیادی دارد.منبع: سئو سایت مهرآرا