آیا میشه فن ۱۲ ولت dc با پاور بانک به مدت حداقل هشت ساعت کار کنه ؟!؟