دوستان صدا با فیلم از نظر تایم یکی هستن فکر کنم از نظر فریم ریت با هم فرق دارن کسی بلده چجوری با برنامه mkvtoolnix هماهنگش کنم؟