سلام اونجایی که راس الغول تالیا رو گروگان گرفته بای کدوم دکمه رو بزنم که بتمن شمشیرو بندازه؟