سلام دوستان


یه لینک قبلا بود از طریق اون میشد از سایت یاهو (خدا بیامرز) به ارشیو چت ها دسترسی پیدا کرد، الان راهی هست یا یاهو کلا همه چت ها رو حدف کرده ؟