بادرود
من برای تبدیل چند فایل dbf با فونت فارسی سایه نیاز به
مبدل مربوطه دارمکه فونت آنرا به فارسی ویندوز تبدیل کند لطفا راهنمایی بفرمایید .
ممنون و سپاسگذارم