اقا من تو بازی god of war 1 دوتا مشکل دارم 1=با کدوم دکمه زیر اب برم 2=با کدوم دکمه نیزه سه سرو دستم بگیرم (من با pc بازی میکنم)