سلام یه بازی خیلی وقت پیش رو کامپیوتر بازی کردم عکس رو کاور یه مرد مو کوتاه بود یه تفنگ دستش بود با پیرهن کارگاهی آبی بعد تو بازیم وسط بازی میشد با یه دکمه به یه غول تبدیل شد لطفاااا بهم بگید چه بازی بود

بعد اون غوله شمشیرم داشت