برای گفتن هوس کردم یا حوصله ندارم به انگلیسی، از ساختار زیر استفاده میکنیم:


یعنی حوصله ندارم I don't fell like doing something

یعنی هوس کردم I feel like doing something

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
این ساختار برای گفتن هوس کردم یا حوصله ندارم به انگلیسی کاربرد داره!
به مثال های زیر توجه کنید:
.I don't feel like eating anything(حوصله ندارم چیزی بخورم).I don't feel like studying(حوصله ندارم درس بخوانم)