با تأخیر تولدت مبارک به انگلیسی!

برای گفتن با تأخیر تولدت مبارک می‌توانیم از این عبارت استفاده کنیم:
(با تأخیر تولدت مبارک).Happy belated birthday(با تأخیر تولدت مبارک الیزا).Happy belated birthday Eliza

تولدت پیشاپیش مبارک به انگلیسی!

[تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
(تولدت پیشاپیش مبارک).Happy birthday in advance(تولدت پیشاپیش مبارک جک).Happy birthday in advance Jack