سلام . گروه تلگرامی که حدود پنج سال پیش تشکیل دادم .متاسفانه به اشتباه اکانتم حذف شده و بعداز برگشتن به گروه دیگر قادر نیستم ادمین ان باشم .چکار کنم . ممنونم