بازار کار استارتاپ ها تو حوزه اینترنت و دیجیتالی اینا چطوره؟
تو ایران خوبه؟