سلام من توی تخفیف هات کد نت رایگان همراه اول جدید دیدم
راسته؟
کسی استفاده کرده از این کد تخفیف ها؟