کلید خصوصی عددی تصادفی است که ۲۵۶ بیت است. کلید خصوصی با بهره گیری از رمزنگاری بیضوی در بیت کوین کلید عمومی را تولید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ند. این در حالی است که در این شیوه رمزنگاری نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ توان از کلید عمومی به کلید خصوصی دست یافت. کلید خصوصی عددی تصادفی است و هر کسی آن را داشته باشد در واقع به تمام دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌های کیف پول دسترسی دارد و مالک آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ا است. یکی از کاربرد کلید خصوصی استفاده برای امضای دیجیتالی است. یکی از نکاتی که در هنگام تولید کلید خصوصی لازم است مورد توجه قرار بگیرد این است که باید کاملا تصادفی باشد و روش مورد استفاده در آن به هیچ وجه نباید قابل پیش بینی باشد. از این جهت هنگام ساخت این کلید سایت از شما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ واهد موس خود را تکان دهید یا عبارتی را در جای مشخص شده وارد کنید تا از طریق آن آنتروپی حاصل شود. اگر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ واهید بدانید امن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ترین کلید خصوصی کدام است می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وان گفت کلیدی که شامل ۲۵۶ کاراکتر بوده و پشت سر هم نوشته شود. کلید خصوصی بسیار طولانی است از این رو نمایش آن به صورت رشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌های ۰ و ۱ جالب نیست [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]بنابراین این کلید را به صورت عدد در مبنای ۱۶ (هگزادسیمال) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ویسند. کلید خصوصی را باید در جای امنی نگهداری کرد و به هیچ وجه نباید آن را در اختیار دیگران قرار داد زیرا آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ا به راحتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وانند مالک ارزهای شما شوند.

سعی کنید همیشه از کلید خصوصی یک بکاپ تهیه کنید تا در صورتی که دستگاهی که کیف پول خود را در آن ساخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌اید دچار مشکل شد با استفاده از این بکاپ بتوانید مجددا به کیف پول خود دسترسی پیدا کنید. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌طور که گفتیم کلید عمومی از کلید خصوصی به دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ید. در واقع از کلید عمومی برای تایید صحت امضا در هنگام تراکنش ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ود. در این روش نودهای شبکه با مطابقت دادن امضای دیجیتال و کلید عمومی مطمئن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وند که مالک بیت کوین تراکنش را امضا کرده پس قابل انجام است.