سلام من تازه متوجه شدم وقتی یه فایل سنگین دان میکنم گوشمومیزارم بالای کیس نزدیک cpu یه صدای ویز ویز یا مث کات اف موتور صدا میده وقتی هم دانلودو قط میکنم صدا هم میره بنظرتون مشکل چیه بدم گارانتی