سلام حسته نباشید دنبال یک بازی قدیمی میگشتم ماله دهه 80 بود شخص اول بازی مردی بود نیمه عریان که تو مرحلهی اول یا دوم با یک اژدهای دوسر مبارزه میکرد.یادم نیست شکست میخورد یا نه ولی بدش پرت میشد تو اب و یک نفر نجاتش میداد اینجا هم یادم نیست ولی فکر کنم پری دریایی بود.بد چند تا مرحلهی تمرینی داشت مثل بالا رفتان از تپه و دیوار و...
بد وارد یک مرحله میشدی که کشتیرانی میکردی که خیلی سخت بود نتونستم دیگه ادامه بدم ممنون میشم راهنمایی کنید