هنگام انتخاب ابعاد تلویزیون باید فاصله‌ی محل نشستنتان تا تلویزیون و تعداد نفراتی را در نظر داشته باشید که معمولا هم‌زمان به تماشای تلویزیون می‌نشیند. به‌طور کلی، فاصله‌‌ای را می‌توانیم مناسب بدانیم که از آن نقطه، نتوانید پیکسل‌های تلویزیون را به تفکیک مشاهده کنید؛ به‌عنوان قاعده‌ی کلی و ساده، فاصله‌ی شما از تلویزیون Full HD و 4K، باید به‌ترتیب بیش‌از ۳ برابر و ۱٫۵ برابرِ ارتفاع تلویزیون باشد؛ پس برای تماشای تلویزیون ۵۵ اینچی 4K با ارتفاع ۷۵ سانتی‌متر، باید در فاصله‌ی بیش‌از ۱۱۲ سانتی‌متری از تلویزیون بنشینید.

وضوح تلویزیون نیز به‌اندازه‌ی ابعاد، در فاصله‌ی ایده‌آل شما از تلویزیون تأثیر می‌گذارد؛ بدین‌مفهوم که از فاصله‌ی بسیار دور، ادراک شما از تصویر 4K تفاوت چندانی با تصویر 1080p ندارد؛ به‌عنوان مثال، هنگام خرید تلویزیون ۵۵ اینچی 4K باید در نظر داشته باشید که فاصله‌‌تان از تلویزیون نباید فراتر از حدود ۲ متر (۲۰۰ سانتی‌متر) باشد. در مورد تلویزیون 4K با ابعاد ۶۵ و ۷۵ اینچی نیز حداکثر فاصله‌ی ایده‌آل، به‌ترتیب حدود ۲٫۵ و ۳ متر است.