دادستان‌هاي ايتاليايي در پي ارسال يك كليپ ويديويي از صحنه‌ي آزار و اذيت يك نوجوان كم توان ذهني در سايت ايتاليايي گوگل، چهار نفر از مديران سابق و فعلي اين شركت اينترنتي در اين كشور را به دليل اهمال در كنترل اطلاعات شخصي و افترا متهم خواهند كرد.

به گزارش سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ويديوي اين اتفاق كه در يكي از مدارس شهر تورين روي داده بود، در سال 2006 در سايت ايتاليايي گوگل ارسال شده و متعاقب آن برداشته شد.

بر اساس اين گزارش، چهار فرد مورد اتهام، رييس وقت گوگل ايتاليا، يكي از اعضاي هيات مديره‌ي گوگل ايتاليا، يكي از مديران مسوول سياست حريم خصوصي گوگل در اروپا و رييس سابق گوگل ويديو براي اروپا هستند.

اين كليپ ويديويي كه با تلفن همراه ضبط شده بود به تعقيب قضايي چهار جوان آزار دهنده اين نوجوان داراي كم تواني ذهني نيز منتهي شد البته اگر اين چهار نفر به قاضي نشان دهند رفتارشان اصلاح شده، اتهام آن‌ها لغو خواهد شد.

بر اساس اين گزارش در اين بين مديران گوگل كه با اين اتفاق ارتباطي نداشتند با اتهام نقض حريم خصوصي و افترا روبه‌رو هستند.

سخنگوي گوگل اظهار كرده است اين شركت به همكاري با دادستان‌هاي ميلان ادامه خواهد داد تا ثابت كند تمامي گوگلي‌هاي تحت تحقيق دخالتي در اين مورد نداشتند.منبع:ایسنا