سلام. دیروز یه فلشی دستم رسید که امکان کپی کردن به داخلش نبود. البته
داخلش یه فولدر بود که به داخل اون فولدر میشد کپی کرد. اولش فکر کردم ویروسه ولی
بعدش دوستم گفت که فلش رو داده بیرون اینکارو براش کردن. برای جلوگیری از اینکه بعضی
ویروس ها مثل اتوران داخلش نیفته. کسی می دونه چه طوری میشه اینکارو کرد؟