دوستان سلام من يك MP3 Player مدل Leono دارم كه از اوايل خريدنش از كار افتاد و از اولين روز خريدنش كلا براي مي اگر دو يا سه روز كار كرد . يك مرتبه روشن نميشد، يك مرتبه شارژ قبول نميكرد، يك مرتبه پورت USB تشخيصش نمي داد و... چنديدن بار براي تعمير به تعميرگاه مجازش دادمش ولي نتونستن درستش كنن لطفا من رو راهنمايي كنيد به جون خودم 64000 تومان در سال 86 بهش پول دادم.