از آنجا که رزیدنت اویل 5 چیکده ای از 4 شماره ی قبلی بعلاوه ی یک سری امکانات جدید بود ولی به آخر رساننده ی سری های قبل نیز بود یعنی از شماره ی 6 آن باید منتظر یک خانه تکانی اساسی در آن باشیم و باید اعتراف کنم منتظر یک شوک سنگین در رزیدنت اویل هستم .
شما بیان کنید آینده چه خواهد شد ؟ داستان چه خواهد بود ؟ و شخصیت ها به شکل وارد داستان می شوند و چه باید کرد ؟ به من بگویید تا به اطلاع کپ کام برسانم .


7book.blogfa.com