در این تایپیک چند شکل قرار میدم که با استفاده از اونها میتونید مطالبتون رو جداسازی کنید.برای مثال یک مطلب با موضوع خاصی را به پایان رساندید و میخواهید در همان پست یک موضوع دیگر را شروع کنید.با استفاده از این اشکال میتوانید مطالب را جداسازی کرده و به زیبایی مطالب و وبلاگتان بیافزایید.

1-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]2-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
3-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
4-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
5-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
6-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
7-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
8-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
9-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]10-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
11-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]
12-

آدرس عکس: [تنها اعضای سایت قادر به دیدن لینک‌ها هستند. ]