وزارت ارتباطات تعیین کننده میزان سرعت اینترنت در کشور نیست و نهادهای فرهنگی و سایر مراجع در این خصوص تصمیم می‌گیرند.رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا اظهار کرد: پهنای باند بیشتر به کاربران بر اساس قانون و طبق نیاز کاربران به آنها ارائه می شود .
وی افزود: برای کاربران خانگی سیاستهایی که پیش تعین شده بود ، برابر تصمیمات مجلس و نهاد های فرهنگی تغییر کرد تا ظرفیت برای کاربران خانگی نیز افزایش پیدا کند .
وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد داده شده است تا محدودیت سرعت kbps 128 برای کاربران خانگی برداشته شود ، افزود :مقرر شده است سرعت 512 به عنوان کف سرعت اینترنت خانگی تعیین کردد.
تقی پور افزود : وزارت ارتباطات از نظر فنی آمادگی لازم را برای ارائه اینترنت 512 در شبکه دارد و برای تامین این پهنای باند مشکلی ندارد.
گفتنی است در حال حاضر بسیاری از کاربران خانگی از سرعت اینترنت و محدودیت های ایجاد شده معترض هستند موبنا