به نقل از روزنامه انگلیسی The Register, دو سرور مایکروسفت, توسط هکرهای روسی منحرف شده و اینترنوت ها را به بیش از 1000 سایت که پیشنهاد محصولات دروغین داروئی میدادند هدایت کرده و همچنین حمله DoS به ناشری که در امنیت انفورماتیک تخصص دارد کردند. مایکروسفت تحقیقی را اغاز کرده و تاکید کرده است که هر دو سرورش دچار مشکل و اشتباهی انسانی شده بوده اند.