وقتی من به ایمیلم در هاتمیل سر میزنم فونت های فارسی قابل رویت نیستند همه چیز درهمو برهمه . وقتی سراغ encoding میرم و Unicode (Uft- یا Arabic(Windows) را انتخاب میکنم اوتوماتیک وار میپره رو western . چرا؟